वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

4G एवजी 2G घेतले तर राहीलेल्या पैशात भाG घेता येईल आणि ती पण ताG..

शेअर करा ...