वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

जीवन आहे एक रम्य पहाट,
संकटांनी गजबजलेली एक वादळवाट,

सोनेरी क्षणांची एक आठवण,
सुख दुःखाची गोड साठवण,

प्रेमाच्या पाझरांची वाहती
एक सरीता,
नात्यांच्या अतुट शब्दांनी
गबुंफलेली कविता,

जाणिवेच्या पलीकडच
जगावेगळ गाव,
यालाच तर आहे "आयुष्य" हे नाव..

शेअर करा ...