वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

सायन्स कितीही पुढे जाऊंद्या..... एका रोगावर मात्र, कधीच इलाज नाय सापडणार...
...
.....
कसतरी होतय..!

शेअर करा ...