वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

वाॅटस्अॅप मेसेज म्हणजे...

लग्नात मिळालेली साडी...

एका कडुन दुसर्याकडे पाठवली जाते......

कधीकधी उघडुन न बघताच पुढे ढकलली जाते....

आणी कधीकधी फिरून फिरून परत आपल्या कडेच येते......

शेअर करा ...