वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

दोन वेडे एकमेकांना फोन करतात..
पहिला वेडा: हेलो मी बोलतोय.
...
....
दूसरा वेडा: काय योगायोग आहे. इकडे पण मीच बोलतोय...

शेअर करा ...