वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

एक दारुडा झूलत झूलत घरी चालला होता..
अचानक मध्येच थांबला..त्याचं काय झालं ...
त्याच्या मागे-मागे दोन मुली आपआपसात कोणत्या तरी कारणावरुन भांडत होत्या..

पहिली मुलगी: देव करो अन तुझ लग्न या बेवड्याशी होवो ...?
दूसरी मुलगी: नाही..देव करो अन तुझंच लग्न होवो..??
...
.....
दारुडा- मी कसं करु..? थांबू का जाऊ?

शेअर करा ...