वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

मास्तर: काय रे पप्या & गण्या आज उशीर का झाला तुम्हाला..?

गण्या: गुरुजी काल रात्री स्वप्नात मी अमेरिकेला गेलेलो,
तिथून यायला उशीर झाला..

मास्तर: आणि पप्या तुला का रे उशीर झाला ??

पप्या: गुरुजी, मी गण्याला आणायला एअरपोर्ट वर गेलेलो...
...
....
खुप धुतले राव मास्तरने...

शेअर करा ...