वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

मी स्मार्ट फोन ला तेव्हाच स्मार्ट मानेन जेव्हा केव्हा मी
ओरड़ेल.. माझा फोन कुठंय...!
आणि फोन स्वतः मला सांगेल..
'मालक हितच हाय मी वाकळं खाली'...

शेअर करा ...