वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

चार दोस्त एकदा हाॅटेलात जेवायला गेले.
जेवण झाल्यावर बिल द्यायला भांडण करू लागले.
सगळे म्हणत होते, मी बिल देणार. कोणी ऐकायला तयार होईना. शेवटी त्यांच्यात ठरलं. हाॅटेलला एक चक्कर मारायची आणि जो पहिला येईल त्याने बिल भरायचं. त्यांचं प्रेम पाहून मॅनेजर पण तयार झाला.
मॅननेजरने शिट्टी मारली.....
ते सगळे चक्कर मारायला पळाले...
...
.....
ते अजून नाही आले...मॅनेजर त्यांची आजपर्यंत वाट पाहतोय...याला म्हणतात दोस्ती..

शेअर करा ...