वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

भावनांचं मोल जाणा ,
मोठेपणात हरवू नका.

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणातनवं नातं जुळत असतं,
जन्मभर पुरेल इतकं भरून प्रेम मिळत असतं,
तुम्ही फक्त ओंजळ पुढे करुन पहा,

कमीपणा मानू नका,
व्यवहारातलं देणं घेणं फक्तं मध्ये आणू नका..
मिळेल तितकं घेत रहा,
जमेल तितकं देत रहा,

समाधानात तडजोड असते फक्त जरा समजून घ्या
'नातं' म्हणजे ओझं नाही,
मनापासून उमजून घ्या..

विश्वासाचे चार शब्दं ..
दुसरं काही देऊ नकाजाणीवपूर्वक 'नातं' जपा..
मध्येच माघार घेऊ नका...
शब्दांना  भावरूप देते,
तेच खरे पत्र  !!

नात्यांना जोडून ठेवते,
तेच खरे गोत्र !!
नजरे पल्याड पाहू शकतात तेच, खरे नेत्र !!
दूर असूनही दुरावत नाही,
तेच खरे मित्र...

शेअर करा ...