वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

एका मुलाचे लग्न जमले...! मुलगी खूपच सुंदर होती...
दोघेजण दिवस-रात्र whatsapp वर गप्पा मारत
असत......मग त्यांचे लग्न झाले. आणि शेवटी ती मंगलमय रात्र आली.....
...
त्या रात्री मुलगा तीचा घुंगट उचलून म्हणाला, " तू
खरंच खूप सुंदर आहेस.... बोल तुला काय गिफ्ट देऊ.?"

मुलगी लाजत लाजत म्हणाली "पुलच्या आथवड्यात दम्मू ततमीर ला दाउया."
...
.....
तात्पर्य :- किमान एकदा तरी फोन वर बोलायला हवे
होते. बघा Can't talk, WhatsApp only चा तोटा.
"जा आता दम्मू ततमीर ला"…

शेअर करा ...