वरील बॉक्स मध्ये टाईप करुन एण्टर की दाबा . बंद करण्यासाठी X वर क्लिक करा.

साखरपुडा झाल्यानंतर लग्नापूर्वी  नवरा बायको मधील दूरध्वनीवरील संवाद खालीलप्रमाणे होता....

नवरा -  या दिवसाची कधीपासून वाट पहात होतो.
बायको - तू मला सोडून जाशील ?
नवरा - स्वप्नात सुध्दा असा विचार कधी करणार नाही.
बायको - तू माझ्यावर जीवापाड प्रेम करशील ?
नवरा - होय. आजच नाही तर सात जन्मासाठी.
बायको - तू मला विसरून जाशील ?
नवरा - त्यापेक्शा मी मरणं पसंत करेन.
बायको - तू मला एक चुंबन देशील ?
नवरा - नक्कीच. त्यापेक्षा दुसरी आनंदाची गोष्ट असूच शकत नाही.
बायको - तू मला मारपीट करशील ?
नवरा - तशी घोडचूक मी कधीच करणार नाही.
बायको - तू मला शेवटपर्यत साथ देशील ?

लग्नानंतर त्या दोघांचं संभाषण कसं होतं ते परत एकदा खालून वरती वाचत जा..

शेअर करा ...